Hjem > Lov og rett > Norske jurister

Dag Stousland var en av tre dommere som behandlet "Bygdepost-saken" i Borgarting lagmannsrett. Den eklatant ikke-rettstatlige rettsutøvelsen lagmannsretten utviste i den saken, kan man lese om i artikkelen Ytringsknebling på norsk, eller mere utførlig i rapporten Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge.