Hjem > Lokale forhold > Buskerud > Sigdal

Sigdal kommune svarer ikke på klage

Erik Strand, 25. mars 2012

Den 17. oktober 2011 sendte jeg en klage til Sigdal kommune, økonomiavdelingen, på vegne av Dag Hiåsen. Bakgrunnen var, som det går frem av klagen, at Hiåsen hadde mottatt inkassovarsel på feie- og renovasjonsavgift. Hiåsens hus er ikke blitt feiet på flere år, noe jeg gjorde oppmerksom på i klagen.

I dag, over fem måneder senere, har jeg ikke mottatt noe svar fra Sigdal kommune, hverken positivt eller negativt, og det sier utvilsomt sitt. Samtidig har Hiåsen ikke mottatt flere inkassovarsler, noe man skulle kunne anta han ville ha mottatt fra kommunen dersom kommunen mente den hadde en sak.