Hjem > Media

Romerikes Blad og Østlandets Blad sensurerer
Erik Strand, 23. mars 2016

Fredag 26. februar sendte undertegnede inn et innlegg til Østlandets Blads debattside på Internett. I løpet av et par dager sendte jeg det også til Romerikes Blads debattside. Innlegget er til dags dato ikke blitt publisert på noen av de nevnte foraene. E-poster til avisene med spørsmål om hvorvidt avisene ville publisere innlegget, har ikke blitt besvart.

Jeg skrev innlegget på vegne av Kystpartiet i Akershus, og innlegget handlet i utgangspunktet ikke om noe Fampo beskjeftiger seg med. Det var et ganske så vanlig partipolitisk innlegg (om EØS) som i seg selv ikke hører hjemme på Fampos sider. Det er allikevel gode grunner for å skrive om sensuren av innlegget på Fampos sider.

På et møte i Sandvika 24.02.16 ble Kystpartiet i Akershus gjenopprettet, og undertegnede ble valgt som fylkesleder. I løpet av noen dager opprettet jeg en internettside for fylkeslaget. I tråd med det som ble vedtatt på oppstartsmøtet, la jeg ut et flyveblad på den nye internettsiden. Dette tosidige flyvebladet konsentrerer seg om korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Fem saksområder nevnes kort: 1) Dødsfallet til Gardermoen-varsleren Jan Wiborg 2) Bygdepost-saken 3) Erling Folkvords bok Vår korrupte hovedstad 4) Torgersen-saken, med vekt på hvilke fremtredende personer i Gjenopptakelseskommisjonen som har vært involvert 5) Tiltagende sensur av debattinnlegg på norske avisers nettsider.

Flyvebladet kan man lese her. Det er hittil blitt delt ut til i underkant av 100 mennesker (hovedsakelig i Bærum). Følgelig snakker vi ikke kun om at vanlig partipolitisk innlegg er uønsket i to lokalaviser i Akershus. Det handler også om at media bidrar til taushet omkring et partipolitisk fylkeslag som aktivt går ut mot korrupsjon og maktmisbruk i Norge. Det siste er i grunnen det klart mest sentrale i denne saken.

Mens Romerikes Blad og Østlandets Blad stille refuserte innlegget, valgte Akershus Amtstidende å publisere det.

Man kan også lese om saken på Kystpartiet i Akershus' internettside.