Hjem > Litteratur

De erfaringer juristen og diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø gjorde over flere år i det norske diplomati, fortjener å bli kjent av flest mulig. Vi gjengir her utdrag fra boken Sjoldmøysagaen, som FAMPO er forbeholdt rettighet til. Makaber misbruk av bistandsmidler er kun ett av mange forhold leseren får et innblikk i ved å lese Synnøve Fjellbakk Taftøs historie om UD og diplomatiet i utenrikstjenesten.

Taftø har flere ganger vært tvangsinnlagt, og som en følge av hennes avsløringer er hun fra flere hold blitt stemplet som psykisk syk.

Les Sjoldmøysagaen her