Siste oppdateringer på Fampos sider

05.02.10. Et par nye notiser lagt til i mappen med kommentarer til stoff på internett.
05.02.10. Lenk til artikkel om skolevalget i Sandefjord lagt til under lokale forhold.
05.02.10. Lenk til høringsuttalelse til den nye barnevernloven lagt til i samlemappe om lovgivning og rettssikkerhet.
26.01.10. Et skriv om Turid Vogt Grinde lagt til i samlemappen om barnevernets aktører.
26.01.10. Bok av Sverre Kvilhaug lagt til på litteraturlisten.
26.01.10. Notis om psykisk ustabil-stempling ved Universitetet i Oslo lagt til under psykiatri.
18.01.10. Kommentar til utspill fra Barneombudet lagt til på forsiden.
07.12.09. Ny samlemappe med kommentarer til materiale på internett.
06.11.09. Ny samlemappe om vaksiner
02.02.09. Artikkel om skolevalgsdebatten ved Drammen Videregående skole lagt til i samlemappen om Drammen.
02.10.09. Nytt leserinnlegg i samlemappen leserinnlegg.
23.08.09. Omtale av Carl August Fleischers bok Rettskilder og juridisk metode lagt til på litteraturlisten.
29.07.09. Lenk til avisartikkel om barnevernet i Sør-Odal lagt til under lokale forhold.
18.07.09. Oppdateringer i samlemappe om Bianca Rytters sak.
10.07.09. Kommentar til nettstedet BarnasRett lagt til på temasiden om barnevern.
07.06.09. Bevidnelse fra Jan Knutsen. Les mere
31.05.09. Ny bevitnelse i samlemappe om internett.
21.05.09. Lenk til kommentar til forslag fra Magne Raundalen lagt tili samlemappe om barnevern.
20.05.09. Lenk til kommentar til innlegg av Randi Saasen lagt til i samlemappe om barnevern.
20.05.09. Nye klistremerker. Les mere
21.04.09. Lenk til artikkel om Liv Kristin Lernæs lagt til i samlemappe om barnevern.
04.04.09. Lenk til videoen "Terrorstorm Final Cut" ved Alex Jones lagt til under internasjonalt, og lenk til dokumentsamling på hjemmesiden til Arend Lammertink lagt til under litteratur (internasjonalt).
17.03.09. Novellen Den kontrollerte opposisjon lagt til på forsiden.
16.03.09. Informasjon om åpent møte i Sandefjord lagt til på forsiden.
08.03.09. Elisabeth Backe-Hansen, Trond Bruun-Hansen og Trond Skjæveland lagt til i artikkelsamling om aktører i og rundt barnevernssystemet.
03.03.09. Sak om vaksinering lagt til i ny samlemappe om Bianca Rytters sak.
26.02.09. Bevidnelse fra Idar Høgåsen lagt til under vidnesbyrd,
24.02.09. Artikkel om Storbritannias forhold til terror lagt til under internasjonalt.
23.02.09. Flere bøker lagt til på litteraturlisten (internasjonale forhold).
21.02.09. Forbedret omtale av Travesty lagt til på litteraturlisten (internasjonale forhold).
01.02.09. Nytt flyveblad med 14 ruter med tips om Fampos internettside.
24.01.09. Anne Katteland lagt til under "juristopptreden".
23.01.09. Janne Kristiansen, Øystein Mæland og Helen Sæter lagt til under "juristopptreden".
23.01.09. Lenk til nettsted om Torgersen-saken lagt til på forsiden.
20.01.09. Lenk til avisartikkel om barnevernet i Melhus lagt til under lokale forhold.
10.12.08. Link til internettside om Mohammad Mossadegh lagt til i samlemappen om historie (internasjonal).
04.12.08. Video om Codex Alimentarius
30.11.08. Notis om barnevernet i Ballangen lagt til under lokale forhold.
23.11.08. En egen oversikt over de siste oppdateringer av det engelsksproglige innholdet på Fampos sider lagt til. Nytt innhold på engelsk vil herefter ikke bli oppført i dette dokumentet.
22.11.08. Nytt flyveblad på engelsk lagt ut.
19.11.08. Samlemappen om Atle Johan Løvaas' sak oppdatert.
18.11.08. Innlegg om kreftvaksine lagt til under siste nytt.
16.11.08. En del forbedringer + ny tittel på The Ugly Truth about Norway's "Democracy".
14.11.08. Erstattet samlemappe om Averøy i Møre og Romsdal med lenk til mere omfattende samlemappe hos BarnasRett.
07.11.08. Ny samlemappe med informasjon på engelsk opprettet med bl.a. lenk til en samling engelsksproglige artikler på BarnasRett.
06.11.08. Lenk til notis om personopplysninger på avveie i Sola kommune lagt til under Lokale forhold.
21.10.08. Lokalmappe om Drammen oppdatert med henvisning til Drammen Venstres blogg.
20.10.08. Lenkesamling opprettet på forsiden.
19.10.08. Boken "I pose og sekk" av Erling Folkvord, Anne Kathrine Eckbo og Espen Mathisen lagt til i litteraturoversikten.
06.10.08. Artikkel om skolesaken, skrevet av Trond Skaftnesmo, lagt til i samlemappen om Juklerød-saken,

Forrige