Hjem > Talerstolen

Den 3. september 2004 postet Erik Srand et innlegg med tittelen "God dag Breivik - økseskaft". I innlegget kommenterte Strand møtet mellom representanter for FAMPO og justisdepartementet. Men først og fremst handlet Strands innlegg om "svaret" på Åpent brev til Lars Sponheim som Strand hadde mottatt fra Venstres generalsekretær Terje Breivik. I en replikk 26 minutter senere skrev Kjartan Almenning, sentralstyremedlem i Unge Venstreat han var skuffet over generalsekretærens rettskrivning; i det Strand siterte fra Breivik anvendte Breivik genitivsapostrof (dette nevnes her for at begynnelsen på sitatet fra Geir Olsen under skal bli forståelig).

5. september kom Geir Olsen med følgende svar til Strand i innlegget "Re 2,75: God dag Breivik økseskaft": "Apostrof eller ikke: det er nok svært få av oss som er av den oppfattelse eller hukommelse at hr. Stegane kom med en rekke usanne påstander. Det blir heller ikke sant fordi det gjentas til det kjedsommelige. For de fleste av oss forekommer denne debatten relativt sær - og ganske malplassert i dette forum. Jeg tror heller ikke det svenske Folkpartiet - hvor flere framtredende personer har fått korrespondanse fra Hr. Strand i sakens anledning - synes at dette verken er en rikspolitisk eller overnasjonal politisk sak. Over og ut".

I et tilsvar 06.09.05 bad Strand Olsen om å forklare hvorfor han mente at de påstander Stegane har satt frem på Talerstolen, er sanne. Noe svar kom aldri fra Olsen. 17. desember 2004 ble Geir Olsen utnevnt til statssekretær i finansdepartementet.