Hjem > Lov og Rett > Norske jurister

Som fagforeningsleder for politijuristene i Hordaland uttaler Ole Bjørn Mevatne at han ikke ser noen grunn til at Monika-saken skal få personellmessige konsekvenser. Les mere om Monika-saken her.