Hjem > Lov og rett > Norske jurister

I 2009 dømte tingrettsdommer Oddmund Svarteberg Ståle Eskeland til å betale kr. 250 000 for æreskrenkelser. Les kommentarer til dommen her og her.