Hjem > Lov og rett

Artikler om lovgivning og rettssikkerhet

Svar fra HRA-N til høringsnotat - Forslag til endringer i lov om barnevernstjenester (barnevernloven). Les mere
Rettsinformasjon - ikke tilgjengelig for alle. Les mere
Nytt silingssystem for anker - manipulering av rettergang. Les mere
Blancofullmakt til NAV. Les mere
Stenografering eller båndopptak i norske rettssaler? Les mere
En skarp kommentar til hundeloven. Les mere
Ny lov om overvåkning. Les mere