Hjem

Marie Lovise Widnes: Fragler, finst dei?

I denne boken fra 1993 gir tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes oss et innblikk i et nettverk som styrer på siden av demokratiske spilleregler.

Dag Hiåsen: Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge

Høsten 2000 ble lokalavisen Bygdepostens ansvarlige redaktør oppsagt fra sin stilling. Da hadde avisen i noen måneder publisert flere sterke artikler med bakgrunn i dokumentasjon fra FAMPO. Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge dokumenterer hvorledes to rettsinstanser underslo fremlagt dokumentasjon da de gav Bygdeposten AS medhold i at oppsigelsen var saklig

Dag Hiåsen: Ran og nøytralisering. - Stat i staten-klanens velferdsstat

En rapport om den såkalte rettsstaten og demokratiet Norge. Rapporten omhandler en rekke saksområder, som psykiatri, rettsvesen, barnevern og media. Det fokuseres på hvorledes ikke-rettsstatlige forhold bidrar til økende fattigdom i Norge.

Oddmund H. Hammerstad: Oppgjør. Les mere

Knut Lindh: Hvem drepte Jan Wiborg? Les mere

Ebbe Ording: Historien om Gardermoen - et nasjonalt bedrageri. Les mere

Aage Georg Sivertsen og Joar Tranøy: ADHD Piller på avveie. Les mere

Sverre Kvilhaug: Atskillelse barn og foreldre. Les mere

Joar Tranøy: "Til pasientens beste" Behandling, makt og pasientprotest i norsk psykiatri. Les mere

Carl August Fleischer: Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge. Les mere

Erling Moss og Camilla Juell Eide: Aldri mer slippes løs. Les mere

Erling Folkvord: Urent Farvann. Les mere

Erling Folkvord, Anne Kathrine Eckbo og Espen Mathisen: "I pose og sekk". Les mere

Synnøve Fjellbakk Taftø: Skjoldmøysagaen

Les diplomaten og juristen Synnøve Fjellbakk Taftøs erindringer fra en utenrikstjeneste som viste seg å ikke være der for å ivareta norske borgeres interesser.

Lars I. Toverud: Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976 - 2001 Et 25 års jubileum

En bok som kan leses i sin helhet på internett, og som vi tar med på litteraturlisten fordi den omhandler løgner og ulovligheter begått av norske myndigheter.

Diverse litteratur. Barnas Rett omtaler en rekke interessante bøker på sine sider. Les mere.

Carl August Fleischer: Rettskilder og juridisk metode Les mere