Hjem > Lov og rett > Norske jurister

Ketil Lund er (mars 2011) styremedlem i den norske avdelingen av Transparency International, en organisasjon som hevder at den arbeider mot korrupsjon. I følge denne organisasjonen er Norge blant verdens minst korrupte land.

Lund er også kjent som høyesterettsdommer (1990 - 2009) og den som ledet arbeidet med gransking av de hemmelige tjenestene i Norge (1994-96). Det er verdt å merke at Ketil Lund var Norges Fiskarlags advokat i saken om eksklusjon av Kåre Torvholm.