Hjem > Media > Leserinnlegg

Barnevernsinstitusjoner ute av kontroll

Fra tid til annen kan man lese spredte nyhetsoppslag i norske aviser om lite verdige forhold ved norske barneverninstitusjoner. Det kan dreie seg om omfattende narkotikabruk som det gjøres lite for å hindre, institusjoner som ikke etterlyser rømte barn, barn uten tilsyn og diverse overgrep.

Det er imidlertid først når man samler slike nyhetsoppslag og ser dem under ett, at bildet av et barnevern ute av kontroll trer frem i sin fulle gru.

En omfattende, om neppe fullstendig, samling artikler om den behandling som blir norske barnehjemsbarn til del, finner man på organisasjonen Fampos internettsider - www.fampo.info/bv2.html. De forhold som omtales her, er så alvorlige at de bør tas opp til behandling i sin fulle bredde i Stortinget.

Jeg vil oppfordre stortingsrepresentantene fra Vestfold til å ta initiativ til en grundig og omfattende debatt om forholdene i norske barnehjem.

Tjøme 4. april 2011
Erik Strand, styremedlem i Kystpartiet i Vestfold