Fampo

Folkeaksjonen mot maktmisbruk,
politistat og overgrepskultur
Med over 10 000 tvangsinnleggelser årlig er Norge
det land i Europa som tvangsinnlegger flest
mennesker i forhold til folketallet. Rettssikkerheten
er fraværende for de som blir frihetsberøvet og
neddopet, noe en rekke konkrete saker viser.

______________________________________________

Psykiatri   Barnevern   Lov og rett
Media Andre temaer
________________________________________________________________________

06.01.17. Rå desinformasjon Dagsnytt 18. Les mere
16.09.16. Trusler mot Kåre Torvholm og hans familie. Les mere

10.09.16. Et innlegg Freakforum slettet. Les mere

10.09.16. Åpent brev til kommunestyrerepresentantene i Bærum. Les mere