Hjem > Lov og rett > Norske jurister

Helen Sæter er blant de ansvarlige for Gjenopptagelseskommisjonens avslag på Fredrik Fasting Torgersens begjæring om gjenopptagelse av "Torgersen-saken" 8. desember 2006. Ståle Eskelands kommentar til den henleggelsen kan leses her.

Sist oppdatert 02.09.16