Hjem > Lov og rett > Norske jurister

Ved å klikke på denne lenken og bla ned til side 50 kan man lese Ståle Eskelands tilsvar til Carl Bore og Thomas Hjermann i forbindelse med Torgersen-saken.

I denne artikkelen kommer det frem at Carl Bore tar til orde for å begrense antall ganger en domfelt har anledning til å begjære gjenopptagelse av sin sak. En slik endring av loven ville medføre at vi kunne få tilfeller hvor en domfelt ikke engang ville ha teoretisk mulighet til å få saken gjenopptatt, uansett hvor opplagt saken måtte være.

I en situasjon hvor en domfelt hadde brukt opp sine forsøk, ville det ikke være noen hensikt i å starte en kampanje for å få gjenopptatt saken og dermed (forsøke å) skape debatt rundt en sak som måtte fortjene oppmerksomhet. Men, som det går frem av Bores argumentasjon gjengitt i artikkelen, er det noe av poenget.

30.06.15