Hjem > Barnevern

Vi anbefaler å gå inn på nettsiden BarnasRett. BarnasRett har mange gode og nyttige artikler om diverse sider ved barnevernssystemet.

Vi ser det imidlertid som viktig å advare mot enkelte vinklinger som nettstedet har valgt - vinklinger som er skadelige for sak. Allerede på forsiden profileres organisasjonen GFSR. Godt synlig finner man en lenk til GFSRs svarteliste over barnevernssympatisører - en svarteliste hvor en rekke personer er listet opp uten noen form for begrunnelse eller bakgrunnsinformasjon. Og til venstre på forsiden finnes et rektangel med påskriften "GFSR". Via den kommer man til Svartelisten nok en gang, men her anbefales også "Monas 10 bud". Her har GFSR-leder Mona Lygre gitt sine bud som er direkte skadelige for foreldre som er i en vanskelig situasjon. Allerede i første bud oppfordres man til å kaste dokumentasjon i søpla!